DTMU

სიახლეები

დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიკოსი სტუდენტების  მიერ Practicum Script სიმულატორის გამოყენება კლინიკური განსჯის განვითარების მიზნით

მსგავსი სიახლეები

განცხადებები