Back

 

 • შპს „ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი“ – www.allergy.ge
 • შპს „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“ – www.tch.ge
 • შპს „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი“ – www.vipmed.ge
 • შპს „ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი რეჰაბი“ –
 • შპს „გაგუას კლინიკა“ – www.gaguaclinic.ge
 • შპს „თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერი“ – www.cancercenter.ge
 • შპს „მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური კლინიკური აავადმყოფო“ – www.evex.ge
 • მედი ქლაბ ჯორჯია – www.mcg.ge
 • შპს „ჯავრიშვილი თვალის მიკროქირურგიის კლინიკა ოფთალმიჯი“ – www.oftalmij.com
 • შპს „მულტიპროფილური კლინიკა კონსილიუმ მედულა“ – www.medconsilium.ge
 • შპს „ნეიროგანვითარების ცენტრი“ – www.ndc.ge
 • შპს „პათოლოგიის კვლევითი ცენტრი“
 • შპს „საოჯახო მედიცინის ქართულ ამერიკული კლინიკა“ – www.medicalhouse.ge
 • შპს „ფსიქიკური ჯამრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი“ – www.mhpa.ge
 • შპს „ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ – www.tbilisihospital.ge
 • შპს „ინოვა – www.innovamedical.ge
 • შპს “უნიმედი კახეთი” ბავშვთა ახალი კლინიკა – www.bac.ge
 • შპს “თბილისის გულის ცენტრი”
 • შპს “კავკასიის მედიცინის ცენტრი” – www.evexhospitals.ge
 • შპს “თიმი თბილისის მედიცინის ინსტიტუტი” https://tim.ge/
 • შპს “ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი” – www.mmc.ge